• slide2
 • slide1

Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamų arbitrų sąrašas

Vadovaujantis Lietuvos arbitražo kodekso nuostatomis, arbitru gali būti bet kuris pilnametis, veiksnus asmuo. Rekomenduojama, kad vertinant šio itin svarbaus subjekto kandidatūras, prioritetas būtų skiriamas jo patirčiai, kvalifikacijai ir kompetencijai toje srityje, kurioje kilęs ginčas. Pažymėtina, kad arbitru bus skiriamas tik nepriklausomas ir nešališkas abiejų šalių atžvilgiu asmuo. Pasirinkimui palengvinti Lietuvos arbitražo teismas siūlo rekomenduojamų arbitrų sąrašą, į kurį įtraukti aukštus profesinės etikos bei kompetencijos reikalavimus atitinkantys specialistai. Jeigu siūlote arbitrais asmens, kurie nėra įtraukti į minėtą arbitrų sąrašą kandidatūrą, yra būtina pateikti rašytinės formos jo sutikimą būti arbitru konkrečioje byloje.

Nr. Vardas,   pavardė Veikla Specializacija Darbo kalbos
1 Astromskis Paulius   Advokatas,   Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto lektorius Civilinė,   įmonių, sutarčių, darbo, nekilnojamojo turto, prievolių teisė Lietuvių, anglų, rusų
 2  Varlam Badzaghua  Teisininkas, ekonomistas  Turizmo teisė, aviacijos teisė, civilinė teisė, administracinė teisė, tarptautinio arbitražo teisė  Anglų, rusų, gruzinų
3 Bagdanskis Tomas, doc. dr.   Advokatas, Mykolo Romerio universiteto, Teisės fakulteto docentas Civilinė   teisė, sutarčių teisė, konkurencijos teisė, darbo teisė Lietuvių,   anglų, rusų
4 Balčiūnas Gintaras Advokatas Civilinė   teisė, Europos Sąjungos teisė, įmonių teisė, statybos teisė, energetikos ir   gamtos išteklių teisė, draudimo teisė, darbo teisė Lietuvių,   anglų, rusų
5 Baliūtis Renaldas   Advokatas Statybų   teisė, nekilnojamojo turto teisė, transporto teisė, įmonių teisė, sutarčių   teisė, darbo teisė, įmonių bankroto teisė Lietuvių,   rusų
6 Baracevičienė Svietlana   Advokatė Sutarčių   teisė, draudimo teisė,  tarptautinių pervežimų   teisė, jūrų teisė, intelektinės nuosavybės teisė, įmonių teisė Lietuvių,   rusų
7 Bartulevičiūtė Edita   Advokatė Komercinė   teisė, sutarčių teisė, finansų teisė, draudimo teisė, nekilnojamojo turto ir   statybos teisė Lietuvių,   anglų
8 Beinoravičius Darijus, prof. dr.   Mykolo   Romerio universiteto  Teisės fakulteto   Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas, profesorius Teisės   teorija, teisės aktų vertinimo metodologija Lietuvių,   prancūzų, rusų
9 Bilevičiūtė Eglė, prof. dr. Mykolo   Romerio universiteto  Teisės fakulteto   profesorė Informacinių   technologijų teisė, švietimo teisė, administracinė teisė, kriminalistika Lietuvių,   anglų, rusų
10 Bilotaitė Agnė Advokatė Civilinė   teisė, intelektinės nuosavybės teisė, darbo teisė. Lietuvių,   anglų
11 Birštonas Ramūnas, doc. dr.   Mykolo   Romerio universiteto Civilinės justicijos instituto direktorius, docentas Civilinė   teisė, intelektinės nuosavybės teisė, sutarčių teisė Lietuvių,   anglų, rusų
12 Bitė Virginijus, doc. dr.   Advokatas,   Mykolo Romerio universiteto, Teisės fakulteto Verslo teisės katedros vedėjas,   docentas Civilinė   teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, finansų teisė Lietuvių,   anglų, rusų
13 Bložė Jonas Advokatas,  The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) narys Civilinė   teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, finansų teisė, prievolių teisė, statybų   teisė, darbo teisė Lietuvių,   anglų, rusų
 14 Bučinskas Giedrius   Advokatas Įmonių   teisė, sutarčių ir prievolių teisė, statybų teisė Lietuvių,   anglų, rusų
15 Buivydienė Vlada   Advokatė Civilinė   teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, statybų teisė, darbo   teisė Lietuvių,   anglų, rusų
16 Čaikovski Andžej Advokatas Žiniasklaidos teisė, sutarčių teisė, įmonių teisė, nekilnojamojo turto teisė Lietuvių, anglų, rusų, lenkų
17 Čerka Paulius, doc. dr.   Advokatas,   Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto ir Ekonomikos ir vadybos   fakulteto docentas Komercinė   teisė, sutarčių teisė, įmonių teisė Lietuvių,   anglų, rusų
18 Cibulskienė Renata   Advokatė,   Vilniaus Gedimino technikos universiteto lektorė Statybų   teisė, nekilnojamojo turto teisė, sutarčių teisė Lietuvių,   anglų, rusų
19 Čičelis Dainius   Advokatas Komercinė   teisė, finansų, bankų teisė, draudimo teisė, bankroto teisė Lietuvių,   anglų, rusų
20 Dailidėnaitė Giedrė   Advokatė Komercinė   teisė, įmonių teisė, investicijų teisė, prekybos teisė, Europos Sąjungos   teisė Lietuvių,   anglų, rusų
 21 Daujotas Rimantas, dr.
 Advokatas, Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto lektorius
Tarptautinė prekybos teisė, tarptautinė investicijų teisė, tarptautinė privatinė teisė, tarptautinė teisė, arbitražas Lietuvių, anglų
22 Dūdienė Diana Advokatė Civilinė   teisė, sporto teisė Lietuvių,   rusų
23 Džiugas Ramūnas   Advokatas Bankų   teisė, civilinė teisė, darbo teisė Lietuvių,   anglų, rusų
24 Gecas Viktoras Advokatas Civilinė teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, įmonių teisė, darbo teisė Lietuvių, rusų
25 Gilys Aivaras Advokatas Sutarčių   teisė, draudimo teisė, transporto teisė, konkurencijos teisė Lietuvių,   rusų, prancūzų
26 Gončarko Aleksandras, doc. dr.   Advokatas,   Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto docentas Statybų   teisė Lietuvių,   rusų, prancūzų
27 Gontienė Kristina   Advokatė Civilinė   teisė, komercinė teisė, sutarčių teisė, įmonių teisė, nekilnojamojo turto   teisė, darbo teisė Lietuvių,   anglų
28 Grikienytė Akvilė   Advokatė Civilinė   teisė, verslo teisė, turizmo teisė, darbo teisė Lietuvių,   anglų, vokiečių
29 Ivanauskienė Edita   Advokatė Intelektinės   nuosavybės teisė Lietuvių,   anglų, rusų
30 Jakubauskas Tomas   Advokatas Intelektinės   ir pramoninės nuosavybės teisė, konkurencijos teisė, reklamos teisė Lietuvių,   anglų, rusų
31 Janušytė Renata   Advokatė Civilinė   teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, statybų teisė, darbo   teisė Lietuvių,   anglų
32 Jaugelavičius Tomas   Advokatas Įmonių   teisė, energetikos teisė, finansų teisė, nekilnojamojo turto ir statybų   teisė, sutarčių teisė, darbo Lietuvių,   anglų, rusų
33 Joskaudienė Raimonda   Mykolo   Romerio universiteto Teisės fakulteto lektorė Sutarčių   teisė, prievolių teisė, statybų teisė, viešųjų pirkimų teisė, darbo teisė Lietuvių,   anglų, rusų
34 Judickas Laimonas Advokatas Civilinė teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, komercinė teisė, įmonių teisė, statybų ir nekilnojamojo turto teisė Lietuvių
35 Judickienė Jurgita Advokatė Civilinė teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, komercinė teisė, įmonių teisė, darbo teisė, transporto ir draudimo teisė, konkurencijos ir reklamos teisė, Europos Sąjungos teisė Lietuvių, rusų
36 Juodienė Jūratė   Advokatė Draudimo   teisė, civilinė teisė, bankroto ir restruktūrizavimo teisė, komercinė teisė Lietuvių,   anglų
37 Juodis Arūnas Advokatas Statybos,    energetikos, draudimo teisė,   transporto, telekomunikacijų ir informacinių technologijų teisė Lietuvių,   anglų, rusų
38 Jurkšaitytė Jurgita   Advokatė Komercinė   teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, nekilnojamojo turto teisė, statybų teisė Lietuvių,   anglų, rusų
39 Kalverš Raimondas   Advokatas Statybos   teisė, nekilnojamojo turto teisė, tarptautiniai pervežimai, įmonių teisė,   sutarčių teisė, komercinė teisė, bankroto teisė Lietuvių,   rusų
40 Kaminskienė Natalija, doc. dr.     Advokatė,   Mykolo Romerio universiteto, Socialinės politikos fakulteto docentė Sutarčių   ir verslo teisė Lietuvių,   anglų, rusų
41 Kavalnė Salvija, dr. Advokatė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto docentė Civilinė teisė, bankroto teisė,Europos Sąjungos teisė Lietuvių, anglų, vokiečių, rusų
42 Kazlauskas Mindaugas   Advokatas Civilinė   teisė, bankroto teisė, įmonių teisė, statybų teisė, sutarčių teisė,   migracijos teisė, darbo teisė Lietuvių,   rusų, vokiečių
43 Kelpšaitė Jūratė   Advokatė Civilinė   teisė, prievolių teisė, sutarčių teisė, darbo teisė Lietuvių,   anglų, rusų, lenkų
44 Kelpšas Tadas Advokatas Civilinė   teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, statybų teisė, darbo   teisė Lietuvių,   anglų, rusų
45 Kočegarova Tatjana   Advokatė Civilinė   teisė Lietuvių,   rusų
46 Kucevičius Vytautas   Advokatas Civilinė   teisė, įmonių teisė, bankroto teisė, finansų teisė Lietuvių,   rusų
47 Langys Egidijus Advokatas Sutarčių teisė, įmonių teisė Lietuvių, anglų, rusų
48 Levickas Žilvinas   Advokatas Civilinė   teisė Lietuvių,   rusų
49 Levin Richard C. Akin, Gump, Strauss, Hauter & Feld, partneris; The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) narys Tarptautiniai ginčai ir arbitražas, ginčai energetikos ir intelektinės nuosavybės srityje Anglų
50  Liegutė Gintarė  Teisininkė  Civilinė teisė Lietuvių, anglų
 51  Männiko Marge  Advokatė Įmonių teisė, sutarčių teisė, statybų teisė, nekilnojamojo turto teisė  Anglų, estų
52 Markauskas Laimonas   Advokatas Įmonių   teisė, sutarčių teisė, intelektinės nuosavybės teisė, telekomunikacijų ir   informacinių technologijų teisė, reklamos teisė Lietuvių,   anglų, rusų
 53  Matjošaitytė Laura  Advokatė  Komercinė teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, nekilnojamojo turto ir statybų teisė, darbo teisė, žemės ūkio teisė  Lietuvių, vokiečių, anglų
54 Matuizaitė Eglė, dr.   Advokatė Civilinė   teisė, komercinė teisė, įmonių teisė, nekilnojamojo turto ir statybos teisė,   sutarčių teisė, draudimo teisė Lietuvių,   anglų, rusų
 55 Mavgordato Zannis  Advokatas Tarptautinio arbitražo teisė  Anglų, prancūzų
56 Mikulskas Ramūnas   Advokatas Verslo   teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, nekilnojamojo turto ir statybų teisė Lietuvių
57 Mockūnas Darius   Advokatas Sutarčių   ir prievolių teisė Lietuvių,   anglų, rusų
58 Moisejevas Raimundas Advokatas Konkurencijos teisė, įmonių teisė, verslo teisė Lietuvių, anglų, rusų
59 Morkūnas Egidijus   Advokatas Darbo   teisė, finansų teisė, komercinė teisė, intelektinės nuosavybės teisė, įmonių   teisė, nekilnojamojo turto ir statybų teisė, telekomunikacijų ir informacinių   technologijų teisė Lietuvių,   anglų, rusų
60 Mul Karel   Advokatas Tarptautinės   komercinė teisė, Belgijos komercinė teisė, jūrų teisė Anglų,   prancūzų, olandų
61 Naus Zenonas Advokatas Civilinė   teisė, tarptautinė privatinė teisė Lietuvių,   anglų, rusų, lenkų
 62  Nowaczyk Piotr  Advokatas  Verslo teisė, aviacijos teisė, statybų teisė, bankų teisė, bendrovių teisė, investicijų teisė, transporto teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė  Anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų ir rusų
63 Oseckienė Diana   Advokatė Civilinė   teisė, komercinė teisė, paveldėjimas, viešųjų pirkimų teisė Lietuvių,   rusų
64 Pakėnas Domas Advokatas Sutarčių   teisė, įmonių teisė, daiktinė teisė, darbo teisė Lietuvių,   anglų, rusų
65 Paltanavičius Gintautas   Advokatas Civilinė   teisė, įmonių teisė, prievolių teisė, sutarčių teisė, darbo teisė,   energetikos, komunalinio ir šilumos ūkio teisė Lietuvių,   rusų
66 Petrov Yaroslav Advokatas Energetikos teisė Ukrainiečių,  rusų, anglų
67 Pilkis Remigijus   Advokatas Civilinė   teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, statybų teisė, darbo   teisė Lietuvių,   rusų
68 Radinienė Inga Advokatė Civilinė   teisė, darbo teisė Lietuvių,   anglų, rusų
69 Radzevičius Deimintas   Advokatas Civilinė   teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, statybos teisė Lietuvių,   rusų
70 Ragaišis Kęstutis   Advokatas Statybų   teisė Lietuvių,   rusų
 71  Rapolas Evaldas  Advokatas  Įmonių teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, bankų teisė, draudimo teisė, statybų teisė  Lietuvių, rusų, anglų
72 Rimkevičius Mantas, dr.   Advokatas,   Vilniaus universiteto, teisės fakulteto lektorius Intelektinės   nuosavybės teisė, reklamos teisė, nesąžiningo komercinės veiklos teisė,   konkurencijos teisė, žiniasklaidos teisė, sutarčių teisė Lietuvių,   anglų
73 Ročienė Genovaitė   Advokato   padėjėja, Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakulteto lektorė Civilinė   teisė, intelektinės nuosavybės teisė Lietuvių,   anglų, rusų
74 Rusinas Edmundas   Advokatas Turizmo   teisė, aviacijos teisė Lietuvių,   rusų, vokiečių
75 Sakalauskas Marijus   Advokatas Komercinė   teisė, sutarčių teisė, bendrovių teisė nekilnojamojo turto ir statybų teisė, draudimo   teisė, konkurencijos teisė, bankroto teisė, Europos Sąjungos teisė Lietuvių,   anglų
76 Sauliūnas Darius, dr.   Advokatas,   Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto lektorius Elektroninių   ryšių teisė, informacinių technologijų teisė, interneto ir elektroninės   komercijos teisė, intelektinės nuosavybės teisė, įmonių teisė, nekilnojamojo   turto ir statybos teisė, prekybos teisė Lietuvių,   anglų, rusų, lenkų
77 Savčenko Jevgenija   Advokatė Prievolių   teisė, sutarčių teisė Lietuvių,   rusų
78 Senapėdienė Daina   Advokatė Komercinė   teisė, bendrovių teisė, mokesčių ir finansų teisė, darbo teisė Lietuvių,   anglų, rusų
79 Surnik Sergej Teisininkas Tarptautinė komercinė teisė, sutarčių teisė Rusų, ukrainiečių
80 Šeškauskis Mindaugas   Advokatas Finansų,   energetikos, draudimo, verslo, nekilojamojo turto ir statybų teisė Lietuvių,   anglų, rusų, prancūzų
81 Šikšniūtė-Vaitiekūnienė Lina   Advokatė Aplinkos   apsaugos teisė, darbo teisė, civilinė teisė,    įmonių teisė, komercinė teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, žemės   ūkio teisė, nekilnojamo turto ir statybų teisė Lietuvių,   anglų, rusų
82 Šimkūnas Mindaugas   Advokatas Transporto   teisė Lietuvių,   rusų
83 Širvys Ramūnas Advokatas Civilinė   teisė, įmonių teisė, prievolių teisė, sutarčių teisė, nekilnojamojo turto ir   statybų teisė, įmonių bankroto teisė Lietuvių,   anglų, rusų
84 Šlapkauskas Vytautas, prof. habil.   dr. Mykolo   Romerio universiteto Teisės fakulteto profesorius Teisės   sociologija, teisės teorija, teisės etika Lietuvių,   anglų, rusų
85 Sosnovskis Darius Advokatas, Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos katedros fakulteto lektorius Civilinė teisė, sutarčių teisė, transporto teisė, administracinė teisė  Lietuvių, Lenkų, rusų, vokiečių
86 Stašaitis Žilvinas Advokatas Civilinė   teisė, komercinė teisė, įmonių teisė, farmacijos ir medicinos teisė,   prievolių teisė, statybų ir nekilnojamojo turto teisė, draudimo teisė,   transporto teisė, sporto teisė Lietuvių,   anglų, rusų
87 Sviderskis Vaidotas Advokatas Civilinė   teisė, viešųjų pirkimų teisė, mediacija Lietuvių,   rusų
88 Svirskis Paulius   Advokatas Statybų   teisė, nekilnojamojo turto teisė, transporto teisė, sutarčių teisė, draudimo   teisė Lietuvių,   anglų, rusų
 89  Talviste Üllar  Advokatas Bankroto ir restruktūrizavimo teisė, tarptautinio arbitražo teisė  Anglų, rusų, estų
90 Tamošiūnas Marius   Advokatas Įmonių   teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė Lietuvių,   anglų
91 Tarvainytė Džiolana   Advokatė Civilinė   teisė, komercinė teisė, intelektinės nuosavybės teisė, sutarčių teisė, draudimo   teisė, įmonių teisė, nekilnojamojo turto teisė. Lietuvių,   anglų, rusų
92 Timinskaitė Laura Advokatė Civilinė   teisė, įmonių teisė, bankroto teisė, darbo teisė Lietuvių,   anglų, rusų
93 Tisčenko Andrej   Advokatas Civilinė   teisė Lietuvių,   anglų, rusų
94 Trakšelis Gintaris   Advokatas Civilinė   teisė, įmonių teisė, prievolių teisė, sutarčių teisė, nekilnojamojo turto   teisė, įmonių bankroto teisė Lietuvių,   anglų, rusų
95 Urbelis Marius Advokatas Civilinė   teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, transporto teisė, nekilnojamojo turto   teisė, Europos sąjungos teisė Lietuvių,   anglų, rusų
 96  Ustav Urmas  Advokatas  Bankroto ir restruktūrizavimo teisė, konkurencijos teisė, įmonių teisė, statybų teisė  Anglų, rusų, estų
97 Vaitkevičienė Diana   Advokatė Civilinė   teisė Lietuvių,   rusų
98 Venčkauskas Romas   Informacinių   technologijų ir projektų valdymo konsultantas (ekspertas) Informacinių   sistemų, verslo valdymo sistemų planavimo, diegimo projektų ginčai Lietuvių,   rusų
99 Viluišis Rinaldas   Advokatas Civilinė   teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, nekilnojamojo turto teisė, prievolių   teisė, statybų teisė, darbo teisė Lietuvių,   anglų
100 Vitkutė   Zvezdinienė Iveta Kauno   kolegijos Ekonomikos ir teisės fakulteto lektorė Civilinė   teisė, Europos Sąjungos teisė Lietuvių,   anglų, rusų, lenkų
101 Žemkauskas Ridas   Advokatas Civilinė   teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, statybų teisė, darbo   teisė Lietuvių,   rusų
102 Žibas Karolis Advokatas Civilinė   teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, statybų teisė, darbo   teisė Lietuvių,   anglų, rusų
103 Žičkus Gintaras   Advokatas Prievolių   ir sutarčių teisė Lietuvių
104 Žičkus Kęstutis Advokatas Civilinė teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, komercinė teisė, įmonių teisė, statybų ir nekilnojamojo turto teisė, bankų ir finansų teisė Lietuvių, prancūzų
105 Žlioba Arūnas Advokatas Komercinė   teisė, jūrų teisė, transporto teisė, konkurencijos teisė Lietuvių,   anglų, rusų
106 Žogaitė Iraida Advokatė Sutarčių   teisė, Konkurencijos teisė, Įmonių teisė, Darbo teisė, Viešųjų pirkimų teisė,   Viešojo ir privataus sektorių partnerystė, Transporto teisė, Energetikos   teisė Lietuvių,   anglų, rusų

Arbitražo mokesčių skaičiuoklė


Kontaktai

Lietuvos arbitražo teismas
Nuolatinė arbitražo institucija
Kodas 302473236
Ukmergės g. 223,
07156 Vilnius
Faks. (8 5) 203 4299
Mob. (8 636) 62 209
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
SWIFT kodas NDEALT2X
A.s. LT322140030002985022

Žiūrėti žemėlapyje

Mūsų arbitrai
 • gintaras_balciunas

  Gintaras Balčiūnas

  Veikla : advokatas
  Specializacija : civilinė teisė, ES teisė, tarptautinė teisė, darbo, įmonių statybos teisė, energetikos ir gamtos išteklių teisė, draudimo teisė
  Darbo kalbos : lietuvių, anglų, rusų
 • jurgita_judickiene

  Jurgita Judickienė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Civilinė teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, komercinė teisė, įmonių teisė, darbo teisė, transporto ir draudimo teisė, konkurencijos ir reklamos teisė, Europos Sąjungos teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, rusų
 • zenonas_naus

  Zenonas Naus

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Civilinė teisė, tarptautinė privatinė teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų, lenkų
 • laimonas

  Laimonas Judickas

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Civilinė teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, komercinė teisė, įmonių teisė, statybų ir nekilnojamojo turto teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių
 • kestutis

  Kęstutis Žičkus

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Civilinė teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, komercinė teisė, įmonių teisė, statybų ir nekilnojamojo turto teisė, bankų ir finansų teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, prancūzų
 • Portretas_Pat5

  dr. Virginijus Bitė

  Veikla : Advokatas, Mykolo Romerio universiteto, Teisės fakulteto docentas
  Specializacija : Civilinė teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, finansų teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • tomas_bagdanskis

  dr. Tomas Bagdanskis

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Civilinė teisė, sutarčių teisė, konkurencijos teisė, darbo teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • natalija_kaminskiene

  dr. Natalija Kaminskienė

  Veikla : Advokatė, Mykolo Romerio universiteto, Socialinės politikos fakulteto docentė
  Specializacija : Sutarčių teisė, verslo teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • 012m

  Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė

  Veikla : Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto profesorė
  Specializacija : Informacinių technologijų teisė, švietimo teisė, administracinė teisė, kriminalistika
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • vedejas1

  Prof. dr. Darijus Beinoravičius

  Veikla : Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas, profesorius
  Specializacija : Teisės teorija, teisės aktų vertinimo metodologija
  Darbo kalbos : Lietuvių, prancūzų, rusų
 • ramunas_dziugas

  Ramūnas Džiugas

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Bankų teisė, civilinė teisė, darbo teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • Law_Suite_011_32_254_2

  Renaldas Baliūtis

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Statybų teisė, nekilnojamojo turto teisė, transporto teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, darbo teisė, įmonių bankroto teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, rusų
 • paulius_cerka

  dr. Paulius Čerka

  Veikla : Advokatas, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto ir Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentas
  Specializacija : Komercinė teisė, sutarčių teisė, įmonių teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • jonas_bloze

  Jonas Bložė

  Veikla : advokatas, The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) narys
  Specializacija : civilinė, darbo, įmonių, sutarčių, finansų, prievolių, statybų teisė
  Darbo kalbos : lietuvių, anglų, rusų
 • lina_siksniute_vaitiekuniene

  Lina Šikšniūtė-Vaitiekūnienė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Aplinkos apsaugos teisė, darbo teisė, civilinė teisė, įmonių teisė, komercinė teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, žemės ūkio teisė, nekilnojamo turto ir statybų teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • mindaugas_simkunas

  Mindaugas Šimkūnas

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Transporto teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, rusų
 • iraida_zogaite

  Iraida Žogaitė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Sutarčių teisė, Konkurencijos teisė, Įmonių teisė, Darbo teisė, Viešųjų pirkimų teisė, Viešojo ir privataus sektorių partnerystė, Transporto teisė, Energetikos teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • darius_sauliunas

  dr. Darius Sauliūnas

  Veikla : Advokatas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistentas
  Specializacija : Elektroninių ryšių teisė, informacinių technologijų teisė, interneto ir elektroninės komercijos teisė, intelektinės nuosavybės teisė, įmonių teisė, nekilnojamojo turto ir statybos teisė, prekybos teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų, lenkų
 • marius_urbelis

  Marius Urbelis

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Civilinė teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, transporto teisė, nekilnojamojo turto teisė, Europos sąjungos teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • tomas_jaugelavicius

  Tomas Jaugelavičius

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Įmonių teisė, energetikos teisė, finansų teisė, nekilnojamojo turto ir statybų teisė, sutarčių teisė, darbo teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • vaidotas_sviderskis

  Vaidotas Sviderskis

  Veikla : Advokatas, Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto lektorius
  Specializacija : Civilinė teisė, viešųjų pirkimų teisė, mediacija
  Darbo kalbos : Lietuvių, rusų
 • marius

  Marius Tamošiūnas

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Įmonių teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų
 • Šlapkausko-1foto

  Prof. habil. dr. Vytautas Šlapkauskas

  Veikla : Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto profesorius
  Specializacija : Teisės sociologija, teisės teorija, teisės etika
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • renata

  Renata Janušytė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Civilinė teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, prievolių teisė, statybų teisė, darbo teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų
 • marijus_sakalauskas

  Marijus Sakalauskas

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Komercinė teisė, sutarčių teisė, bendrovių teisė nekilnojamojo turto ir statybų teisė, draudimo teisė, konkurencijos teisė, bankroto teisė, Europos Sąjungos teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų
 • laura_timinskaite

  Laura Timinskaitė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Civilinė teisė, įmonių teisė, bankroto teisė, darbo teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • foto MUL 20131

  Dr. Karel Mul

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Tarptautinė komercinė teisė, Belgijos komercinė teisė, jūrų teisė
  Darbo kalbos : Anglų, prancūzų, olandų
 • laimonas_markauskas

  Laimonas Markauskas

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Įmonių teisė, sutarčių teisė, intelektinės nuosavybės teisė, telekomunikacijų ir informacinių technologijų teisė, reklamos teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • kestutis_ragaisis

  Kęstutis Ragaišis

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Statybų teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, rusų
 • iveta_vitkute

  Iveta Vitkutė Zvezdinienė

  Veikla : Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakulteto lektorė
  Specializacija : Civilinė teisė, Europos Sąjungos teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų, lenkų
 • gintautas_paltanavicius

  Gintautas Paltanavičius

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Civilinė teisė, įmonių teisė, prievolių teisė, sutarčių teisė, darbo teisė, energetikos, komunalinio ir šilumos ūkio teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, rusų
 • gintaris_trakselis

  Gintaris Trakšelis

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Civilinė teisė, įmonių teisė, prievolių teisė, sutarčių teisė, nekilnojamojo turto teisė, įmonių bankroto teisė
  Darbo kalbos : Lithuanian, English, Russian
 • giedre_dailidenaite

  Giedrė Dailidėnaitė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Komercinė teisė, įmonių teisė, investicijų teisė, prekybos teisė, Europos Sąjungos teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • genovaite_rociene

  Genovaitė Ročienė

  Veikla : Advokato padėjėja, Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakulteto lektorė
  Specializacija : Civilinė teisė, intelektinės nuosavybės teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • egle_matuzaite

  Dr. Eglė Matuizaitė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Civil Law, Commercial Law, Corporate Law, Real Estate Law, Construction Law, Contract Law, Insurance Law
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • edita_ivanauskiene

  Edita Ivanauskienė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Intelektinės nuosavybės teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • edita_bartuleviciute

  Edita Bartulevičiūtė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Komercinė teisė, sutarčių teisė, finansų teisė, draudimo teisė, nekilnojamojo turto ir statybos teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų
 • diana_vaitkeviciene

  Diana Vaitkevičienė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Civilinė teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, rusų
 • diana_oseckiene

  Diana Oseckienė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Civilinė teisė, komercinė teisė, paveldėjimas, viešųjų pirkimų teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, rusų
 • diana_dudiene

  Diana Dūdienė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Civilinė teisė, sporto teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, rusų
 • daina_senapediene

  Daina Senapėdienė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Komercinė teisė, bendrovių teisė, mokesčių ir finansų teisė, darbo teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • arunas_zlioba

  Arūnas Žlioba

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Komercinė teisė, jūrų teisė, transporto teisė, konkurencijos teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • andrej_tiscenko

  Andrej Tisčenko

  Veikla : Advokatas
  Specializacija : Civilinė teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • agne_bilotaite

  Agnė Bilotaitė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Civilinė teisė, intelektinės nuosavybės teisė, darbo teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų
 • akvile_grikienyte

  Akvilė Grikienytė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Civilinė teisė, verslo teisė, turizmo teisė, darbo teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, vokiečių
 • Untitled-1

  Raimonda Joskaudienė

  Veikla : Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto lektorė
  Specializacija : Sutarčių teisė, prievolių teisė, statybų teisė, viešųjų pirkimų teisė, darbo teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, anglų, rusų
 • photo2

  Darius Sosnovskis

  Veikla : Advokatas, Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto lektorius
  Specializacija : Civilinė teisė, sutarčių teisė, transporto teisė, administracinė teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, lenkų, Rusų, Vokiečių
 • svietlana_baraseviciene

  Svietlana Baracevičienė

  Veikla : Advokatė
  Specializacija : Sutarčių teisė, draudimo teisė, tarptautinių pervežimų teisė, jūrų teisė, intelektinės nuosavybės teisė, įmonių teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, rusų
 • Arūnas Juodis

  Veikla : advokatas
  Specializacija : Statybos, energetikos, draudimo, transporto, telekomunikacijų ir informacinių technologijų teisė
  Darbo kalbos : Lietuvių, rusų, anglų
 • romas_venckauskas

  Romas Venčkauskas

  Veikla : Informacinių technologijų ir projektų valdymo konsultantas (ekspertas)
  Specializacija : Informacinių sistemų, verslo valdymo sistemų planavimo, diegimo projektų ginčai
  Darbo kalbos : lietuvių, rusų
 • egidijus_morkunas

  Egidijus Morkūnas

  Veikla : advokatas
  Specializacija : darbo, finansų, intelektinės nuosavybės apsaugos, įmonių, komercinė, nekilnojamojo turto ir statybų, telekomunikacijų ir informacinių technologijų teisė
  Darbo kalbos : lietuvių, anglų, rusų
 • Karolis Žibas

  Veikla : advokatas
  Specializacija : civilinė, darbo, įmonių, sutarčių, prievolių, statybų teisė
  Darbo kalbos : lietuvių, anglų, rusų
 • Tadas Kelpšas

  Veikla : advokatas
  Specializacija : civilinė, darbo, įmonių, sutarčių, prievolių, statybų teisė
  Darbo kalbos : lietuvių, anglų, rusų
 • Deimintas Radzevičius

  Veikla : advokatas
  Specializacija : civilinė, įmonių, sutarčių, statybos teisė
  Darbo kalbos : lietuvių, rusų
 • Remigijus Pilkis

  Veikla : advokatas
  Specializacija : civilinė, darbo, įmonių, sutarčių, prievolių, statybų teisė
  Darbo kalbos : lietuvių, rusų
 • Giedrius Bučinskas

  Veikla : advokatas
  Specializacija : įmonių, sutarčių, prievolių, statybų teisė
  Darbo kalbos : lietuvių, anglų, rusų
Dalyviai ir partneriai